Valpar väntas i början av maj!

Occis Reverie "Nesslin" är dräktig med "Olsson" Craigdean Ollison. 

Både Nesslin och Olsson har A höfter och är ögonlysta UA.

De är båda svenska och danska champions.

I denna kombination kan inte valparna utveckla ögonsjukdomen PRCD PRA eller njursjukdomen FN.

1/5