Jag, Britta har genomgått följande utbildningar inom Svenska Kennelklubben.